Portraits- Friends 朋友的肖像

Self Portrait 2017
Self Portrait 2017
Sister Bliss
Sister Bliss
Lucy and Jack
Lucy and Jack
Spencer and Liu
Spencer and Liu
Candy
Candy
Greg and Ronan
Greg and Ronan
Mum in nurse training
Mum in nurse training
Lao Zhang
Lao Zhang